MENYER

Vi har tagit fram ett koncept för en stressfri fest! Vi planerar Er festmeny, lagar maten

nästan färdig. Ni avslutar och tar åt er äran! Enkelt eller hur? Vi fixar allt från födelse-

dagen till högtidsdagen. Ring 0340-806 80 och fråga efter Stefan.